Najważniejszym spośród największych wyzwań w większości miast w naszym kraju jest komunikacja. Nasze miasta są nie zaadaptowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki pojawił się poprzez zwiększenie się ilości pojazdów na polskich ulicach. Dlatego główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju które powinno podjąć niemalże każde miasto jest inwestycja w rozwój dróg i komunikację. Nawierzchnie drogowe i komunikacja miejska to priorytet, jaki pozwoli poprawić zadowolenie krakowian a także usprawni całość infrastruktury miasta.

Spośród pozostałych lokalizacji, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wybijają. Mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się za metrem, ale przed tym jak ono powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową oraz nawierzchnie drogowe trzeba włożyć dużo środków . Spośród ważniejszych inwestycji warto wymienić:
w pełni elektryczną siatkę autobusów – jedyną w Polsce,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec kolejowy wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w planach Kraków przewiduje inwestycje w przynajmniej kilka nowoczesnych połączeń między już wybudowanymi drogami oraz naprawy istniejących połączeń autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie napraw nie lubią – problemy w komunikacji i dotarciu do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto jednak pamiętać, że bez remontów jakość dróg nie może być lepsza i by było lepiej, trzeba cierpliwości.wybory samorządowe 2014 Kraków
Inwestycje w komunikacje to nie jedynie nowe drogi, ale również lepszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów może być ścieralna powierzchnia drogi na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków potrzebuje dodatkowo kolejnych zmian i nowych pomysłów, by poruszało się po mieście dobrze. Nie tylko autem, ale również komunikacją miejską. Mimo to widać jasno, że całość jest na prostej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę miło i przyjemnie.